Covid Update 03-06-2021

 Lees alstublieft onderstaande informatie goed door. 

Wij zijn geopend voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen, is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Hiervoor hanteren wij een protocol dat is opgesteld door de “Commissie Leidraad Mondzorg Corona (CLMC)”. Indien u een afspraak heeft bij ons en er is iets gewijzigd in uw gezondheid en waardoor u op één van de volgende vragen ‘ja’ moet antwoorden dan verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen en uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

HYGIËNE

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. Deze staat rechts op de balie. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Als u of uw huisgenoten Coronaklachten heeft/hebben, verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de praktijk om te bepalen of de afspraak kan doorgaan of dat deze verplaatst moet worden.
 • U krijgt voor uw afspraak een mail met een Corona triage vragenlijst per e-mail toegestuurd, wij verzoeken u die in te vullen. Bij vragen, neem dan telefonisch contact op.
 • Wij vragen u een mondkapje te dragen in de gangen en wachtkamer. U dient u eigen mondkapje mee te nemen.
 • Wij vragen u om zoveel mogelijk alléén naar de praktijk te komen als dat mogelijk is. Heeft u of uw kind begeleiding nodig, beperk deze begeleiding dan tot 1 persoon.
 • Kom niet te vroeg naar uw afspraak zodat iedereen elkaar zo min mogelijk kruist.
 • Wij vragen iedereen om bij binnenkomst de handen te desinfecteren met de aanwezige handalcohol die binnenkomst rechts op de balie staat.
 • Wij laten u vlak voor een behandeling 1 minuut spoelen met een 1% waterstofperoxide spoelmiddel om eventuele virusdeeltjes in de mond te doden.
 • Tijdens een behandeling waar we de boor bij gebruiken, gebruiken we zo vaak als mogelijk een “cofferdam” of “rubberdam”. Dit is een soort operatielapje waar alleen de kies die behandeld dient te worden doorheen komt. Dit rubber lapje zorgt er voor ons voor dat eventuele virusdeeltjes uit uw keel niet in de lucht komen tijdens het boren, en voor u zorgt het ervoor dat u geen water in de keel krijgt waar u zich in kan verslikken. U kunt met de cofferdam op gewoon ademhalen, slikken en praten.

 

 

Publieksinformatienummers

De meest recente informatie over het coronavirus staat op de site van het RIVM en van de Rijksoverheid. Met vragen over het coronavirus kan iedereen ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351.

https://www.ant-tandartsen.nl/themas/coronavirus/coronavirus

https://www.knmt.nl/coronavirus/spoedgevallen-tijdens-corona-uitbraak